phpmyadmin


Konfiguracja programu WinSCP


W zakładce Sesja wypełniamy rubryki:

Protokół pliku: FTP
Szyfrowanie: Jawne szyfrowanie TLS/SSL
Nazwa hosta: adres.ug.edu.pl
Numer portu: 21
Nazwa użytkownika: (nasza nazwa użytkownika)
Hasło: (nasze hasło)Możemy użyć przycisku 'Zapisz' aby dodać sesję do listy ulubionych połączeń.

Ostatnim krokiem jest użycie przycisku Logowanie.


Powrót