FAQ                                                                                                                                PHPMyAdmin

Aktualnie na serwerze są zainstalowane następujące pakiety:
WordPress: 5.0.4
Wersja PHP7: 7.3.4

Stan na dzień: 15.07.2019r.