Kontakty
 

Zgłoszenia o zaobserwowaniu fok i morświnów na plaży lub na morzu prosimy zgłaszać pod czynne 

całą dobę telefony ratunkowe 601-88-99-40 lub 58 / 675-08-36 bądź mailem: hel@ug.edu.pl

 

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry 
Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański 

ul. Morska 2, 84-150 Hel

tel. 58 / 675-08-36, fax. 58 / 675-04-20

 hel@ug.edu.pl

 


Kierownik Stacji Morskiej 

w latach 1977 - 2016

Prof. dr hab. Krzysztof E. Skóra

Kierownik 

dr Iwona Pawliczka vel Pawlik 

iwona.pvp@ug.edu.pl

- biologia i ekologia ssaków morskich


Dział naukowy

Zastępca kierownika 

mgr inż. Bartłomiej Arciszewski 

ocebar@ug.edu.pl 

- badania ichtiologiczne

- praktyki zawodowe

dr inż. Maciej Kwiatkowski 

maciej.kwiatkowski@ug.edu.pl 

- systemy basenów i akwariów 
hodowlanych

- badania ichtiologiczne

Uwaga: dłuższa nieobecność pracownika

mgr Radomił Koza

  ocerk@ug.edu.pl 

- hydroakustyka i telemetria

dr Michał Skóra 

michal.skora@ug.edu.pl 

- biologia i ekologia ryb

- badania ichtiologiczne

mgr Michał Podgórski

michal.podgorski@ug.edu.pl 

- wideomonitoring chronionych siedlisk

- administracja stron internetowych

mgr Paula Filipowska

  paula.filipowska@ug.edu.pl 

- biologia i ekologia ssaków morskich

- sprzęt laboratoryjny  

- zbiory biblioteczne Stacji Morskiej

- publikacje Stacji Morskiej


Dział Administracyjny

Kierownik Zespołu Obiektów Hel

mgr Alicja Makowska 

oceam@ug.edu.pl  

- administracja obiektów

- sekretariat

- rezerwacja miejsc noclegowych


Dział administracyjno - techniczny

mgr inż. Piotr Piórecki

piotr.piorecki@ug.edu.pl

- administracja sieci informatycznej
- sprzęt komputerowy


Dział edukacji szkolnej - "Błękitna Szkoła"

Koordynator Błękitnej Szkoły

mgr Monika Selin

monika.selin@ug.edu.pl  

- zajęcia edukacyjne

- rejestracja zgłoszeń grup na zajęciamgr Mikołaj Koss 

 mikolaj.koss@ug.edu.pl

-zajęcia edukacyjne

- rejestracja zgłoszeń grup na zajęcia


mgr Justyna Kąpa

j.kapa@ug.edu.pl  

- zajęcia edukacyjne

- rejestracja zgłoszeń grup na zajęcia


mgr Wojciech Górski

ocewgo@ug.edu.pl 

- zajęcia edukacyjne w tym wyjazdowe

- koordynacja projektu z WWF Polska [1]  


Dział komunikacji i kontaktów medialnych

mgr Michał Bała 

michal.bala@ug.edu.pl

- administracja stron internetowych i bazy foto Stacji Morskiej

- materiały edukacyjno - informacyjne

- wsparcie kierownictwa Stacji Morskiej w kontaktach z mediami

- udział placówki w imprezach zewnętrznych


Dział obsługi ruchu turystycznego w fokarium

mgr inż. Agata Jargieło

 oceaj@ug.edu.pl 

- koordynacja ruchu turystycznego w fokarium 

 Uwaga: dłuższa nieobecność pracownika

Jarosław Jankowski

 dommorswina@ug.edu.pl 

- koordynator ruchu turystycznego

Marta Próchniak

 marta.prochniak@ug.edu.pl 

- koordynacja ruchu turystycznego w fokarium 


Dział hodowli i rehabilitacji fok

 seal_care@ug.edu.pl 

Koordynator zespołu opiekunów fok:

mgr inż. Wioleta Miętkiewicz 

ocewsw@ug.edu.pl 

- opieka i trening medyczny fok

- koordynacja rehabilitacji fok


mgr inż. Paulina Bednarek  

paulina.bednarek@ug.edu.pl 

- opieka i trening medyczny fok

- koordynacja wolontariatu 

Pytania dotyczące wolontariatu 
prosimy przesyłać na adres:

wolontariat.hel@ug.edu.pl 

inż. Jerzy Marks 

jerzy.marks@ug.edu.pl

- opieka i trening medyczny fok

mgr Natalia Makałowska - Kur

ocenm@ug.edu.pl 

- opieka i trening medyczny fok[1]  Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk"


<<< Stacja Morska
 

<<< Fokarium
 

<<< www.morswin.pl