Ssaki morskie i człowiek 

w przybrzeżnym ekosystemie.

Czy współistnienie jest możliwe ?

 

Tajemnice biologii wielorybów, delfinów i morświnów oraz fok, uchatek i morsów, w coraz większym stopniu absorbują światową opinię publiczną. Dzieje się tak, gdyż uzmysłowiono sobie, że wyginięcie niektórych z nich stało się realne. Także w Polsce, dla wielu ludzi stan otaczającej przyrody oraz los tak symbolicznych gatunków jak morskie ssaki – foki czy morświny, stały się miarą jakości własnego życia. 

Już od 20 lat, rok po roku, pod egidą European Cetacean Society odbywa się konferencja badaczy morskich ssaków. Gromadzi zwykle kilkuset uczestników z całego świata. Jest to największe na naszym kontynencie naukowe spotkanie międzynarodowego stowarzyszenia ludzi działających na rzecz badań i ochrony tych zwierząt. Teraz odbędzie się w Polsce - po raz pierwszy w nowej części Europejskiej Wspólnoty.

Uczestnicy obrad przez cztery dni będą omawiać problemy koegzystencji człowieka i morskich ssaków jakie wynikają ze współużytkowania morza i jego zasobów. 

Prezentowane referaty, komunikaty, postery i filmy dostarczą nowych danych o zachowaniu, biologii i ekologii tych ssaków z prac badawczych dokonanych przy użyciu najnowszych technologii hydroakustycznych, zdalnych obserwacji satelitarnych i wnikliwych analiz laboratoryjnych,  wykonywanych także na poziomie molekularnym. Określą i ocenią stan oraz obfitość ich zasobów, zdrowie, zasięgi występowania. Opiszą najbardziej istotne zagrożenia, zaproponują efektywne sposoby ochrony. Przed i po konferencji odbędą się specjalistyczne warsztaty skoncentrowane na zagadnieniach szczegółowych, które w oparciu o wymianę poglądów uczestników dostarczą wniosków na potrzeby administracyjnych i gospodarczych decyzji.