Ssaki morskie i człowiek 

w przybrzeżnym ekosystemie.

Czy współistnienie jest możliwe ?

 

 

Przegląd filmów edukacyjnych "Ssaki morskie"

Przegląd filmów edukacyjnych odbędzie się w tzw. "dniu wagarowicza" czyli 21.03.2006r. w godzinach "lekcyjnych". Skierowany jest on do uczniów szkół z całego kraju. Celem przeglądu jest przybliżenie młodzieży szkolnej problematyki z zakresu biologii, ekologii oraz ochrony ssaków morskich.

Przegląd odbędzie się w Silver Screen - Centrum Gemini w Gdyni. Początek seansu o godzinie 8.15. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 058-675-08-36 (Magdalena Jedynak, Szymon Skura) lub pod adresem: mjedynak@univ.gda.pl 

Dobór filmów będzie ukierunkowany na te gatunki i problemy, które dotyczą rodzimych gatunków - morświnów i fok. Integralną częścią przeglądu będą prelekcje wprowadzające do filmów, a także ewentualna dyskusja po ich projekcji. 

Zaprezentowane zostaną następujące filmy:

1. "Ssaki morskie",

2. "Small whales in big trouble",

3. "Husum",

4. "Deep blue".