Ssaki morskie i człowiek 

w przybrzeżnym ekosystemie.

Czy współistnienie jest możliwe ?

Patronat honorowy:

       

Sponsorzy:

              

         

     

Patronat medialny:

       

Partner technologiczny: