Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
Morski Instytut Rybacki
ul. Kołłątaja 1
81 - 332 Gdynia
Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Polanki 66
80-306 Gdańsk
Stowarzyszenie
"Przyjaciele Helu"

ul. Bulwar Nadmorski 2
84-150 Hel
Błękitna Szkoła
ul. Morska 2
84-150 Hel