prof. dr hab. Ludwik Żmudziński

Tak pisał o sobie: "Wielki pasjonat morza, z którym związał się już w wieku młodzieńczym. Badania życia morza i organizmów morskich pochłonęły go całkowicie. Co prawda jego pierwszy kontakt z morzem w Ustce, a kilka lat później także w Gdyni mógł się zakończyć zatonięciem, ale na szczęście dzięki pomocy przyjaciół uniknięto tragedii." Przez niemal ćwierć wieku pracował w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, do którego został skierowany przez uczelnię warszawską na miesięczny "Kurs biologii morza". W tym instytucie pod kierunkiem nestora biologii morskiej profesora Kazimierza Demela rozpoczynał badania nad ekologią fauny dennej. Autor ponad 100 publikacji, w tym kilka książek, m. in. "Brzegiem morza", "Świat zwierzęcy Bałtyku - atlas makrofauny", "Hydrobiologia - Życie wód słodkich i morskich" oraz "Morze Bałtyckie". Był także współautorem wielu monografii morskich. Uczestniczył w wielu bałtyckich i oceanicznych rejsach badawczych.