WODY OTWARTE - są to masy wody morza otwartego głębsze niż 15-25 m,
których falowanie nie oddziaływuje bezpośrednio na dno morskie.

Ze względu na różnice w zasoleniu, temperaturze i natlenieniu wód można
te wody podzielić jak na planszy: