- ten typ biotopu występuje w strefie
od kilkunastu metrów głęboko¶ci do 60 m
w Głębi Bornholmskiej i do około 80 m
w Głębi Gdańskiej.