DNO MULISTE W STREFIE EUFOTYCZNEJ
BEZ MAKROFITÓW
LUB Z NIELICZNYMI MAKROFITAMI
W WODACH ZEWNĘTRZNYCH (OTWARTE MORZE)

- są to masy wody morza otwartego głębsze
niż 15-25 m, których falowanie nie oddziaływuje bezpośrednio na dno morskie.