ŁAWICE OMUŁKA

- bardzo liczne kolonie, pokrywające niemal zupełnie dno i tworzące w ten sposób podłoże (biotop) dla innych organizmów.