DNO MULISTE - jest to typowy biotop dna miękkiego zbudowany z iłów, mułów i miękkiej gliny, zazwyczaj ze znacznym udziałem materii organicznej (dominująca frakcja wielkościowa ziaren mniejsza niż 0,06 mm). W naszej części Bałtyku występuje niemal wyłącznie poniżej strefy eufotycznej. Zasiedlony jest przede wszystkim przez organizmy zagrzebujące się w osadzie. Ze względu na zmieniające się wraz z głębokością zasolenie, temperaturę i natlenienie wody wpływające na zbiorowiska zwierzęce, wyodrębniono w naszej strefie dwie kategorie dna mulistego poniżej strefy eufotycznej.

mapy: 1, 2

W polskiej strefie można wyodrębnić kilka kategorii dna mulistego: