DNO KAMIENISTE - dno morskie zdominowane przez duże kamienie i głazy (większe niż 100 mm). Powierzchnia dna kamienistego nie jest w naszej strefie precyzyjnie zdefiniowana. Wynika to z różnych cech, określających dno kamieniste (np. minimalna powierzchnia, czy procent pokrycia dna kamieniami). Pojedyncze kamienie na dnie piaszczystym tworzą raczej kategorię dna mieszanego. Dno kamieniste stwarza dogodne warunki dla rozwoju roślin podwodnych, przytwierdzających się do podłoża (np. widlik, gałęzatka, taśma) oraz dla osiadłych zwierząt bezkręgowych (pąkla bałtycka, omułek, mszywioły). Wyodrębniono szereg kategorii biotopów kamienistych: