TWARDE DNO GLINIASTE - jest definiowane jako dno zbudowane ze zwartej gliny
o przewadze ziaren o średnicy mniejszej niż 0,002 milimetra i o charakterze dna twardego.