Bałtycka populacja fok szarych nadal rośnie

Coroczne liczenie fok szarych w Bałtyku przeprowadzono wiosną 2013r. w okresie ich linienia (20maja - 2 czerwca). W sumie podczas całej akcji zaobserwowano 30 tys. osobników. Zdecydowana większość fok bytuje na obszarze archipelagów wysp centralnej Szwecji, gdzie od początku nowego stulecia notuje się największy wzrost populacji. Równie duże skupiska rezydują w obrębie wód południowo-zachodniej Finlandii. Tam jednak nie notuje się wzrostu liczby osobników od połowy pierwszej dekady XXI wieku (patrz rysunek nr 1).

Zwiększenie liczebności foki szarej zauważa się również u wybrzeży południowej Szwecji i Dani, ale jest to mały odsetek całej populacji bałtyckiej.

Tabela 1. Foki szare widziane z morza i powierzchni lądu podczas liczenia a roku 2013 (miesiące maj i czerwiec)

Obszar morza/ kraj Estonia Finlandia Rosja Dania Szwecja Sumarycznie
Zatoka Botnicka (północny kraniec i Kvarken)   301     358 659
Morze Botnickie   698 (1)     1325 (2) 2,014
Centralny Archipelag szwedzki          10626  10,626
Archipelag południowo-zachodniej Finlandii   9021     227 (3) 9,248
Zatoka Fińska 244 398 (4)     642
 Zachodnia Estonia 4,284         4,284
Południowa Szwecja i Dania       140 1883 2,023
Sumarycznie 4,528 10,409   140 14,419 29,496

 (1) Rejony Sandbäck i Södra Sandbäck w południowo-zachodnim rogu Morza Botnickiego blisko archipelagu południowo-zachodniego.

(2) Rejon Gräsö włączono do danych z Morza Botnickiego

(3) Włączono rejon Märket pomiędzy wyspami Alandzkimi a Szwecją

(4) Spis nie obejmuje Rosji, gdzie stwierdzano 200-300 osobników w latach poprzednich

Wzrastający trend wśród bałtyckiej populacji fok szarych obserwowany jest od 2000 roku, kiedy to stan liczebny wynosił 10 tysięcy osobników.

Liczenie fok prowadzi się głównie z powietrza, czasami także z lądu. Dla uniknięcia błędów i ze względu na warunki pogodowe obserwacje powtarzane są dwa lub trzy razy. Rys. 1 Foki szare widziane podczas liczenia w latach 2000-nych w Morzy Bałtyckim (kolor czerwony), liczebność fok w Finlandii (kolor niebieski)

Opracowano na podstawie źródeł ze strony internetowej:
http://www.rktl.fi/english/news/baltic_grey_seal.html 

Tekst: Michał Bała


<<< POWRÓT