Morświny priorytetem

Tym razem w Belgii odbyła się doroczna konferencja European Ceatcean Society [1]. Miejscem spotkania dla ok. 400 uczestników był Uniwersytet w Liege. Wśród wygłoszonych referatów, komunikatów [2] oraz prezentacji posterowych niezwykle liczne były omówienia wyników badań i problemów ochrony europejskich morświnów [3] Widać było także dalszy rozwój badań nad wpływem hałasu na morskie ssaki oraz rosnącą wiedzę na temat kolizji jednostek pływających z dużymi waleniami. Niezmiennie omawia się też rolę obszarów ochronnych dla zagrożonych populacji oraz problem śmiertelności waleni z powodu ich przyłowu. Konferencję poprzedziło kilka specjalistycznych warsztatów [4] m.in. spotkanie realizatorów projektu SAMBAH.

     

     

     [1]
 http://liege.europeancetaceansociety.eu/

[2]
http://liege.europeancetaceansociety.eu/sites/default/files/Final%20Scientific%20programme_web.pdf

[3] http://liege.europeancetaceansociety.eu/sites/default/files/abstract_book.pdf

[4] http://liege.europeancetaceansociety.eu/conference/workshops

Tekst i foto: Krzysztof Skóra


<<< POWRÓT