Podwyższenie opłat za wstęp do fokarium

Szanowni Państwo,

z uwagi na wzrost kosztów konserwacji i utrzymania obiektu fokarium, wynikających z podwyższenia cen mediów użytkowych podjęta została decyzja o zmianie opłaty dla zwiedzających za wstęp na teren obiektu.

Aktualnie cena za wejście do fokarium wynosi 5 zł od osoby, dodatkowa opłata do muzeum z wystawą ,,Ssaki naszego morza" została zmieniona na 1 zł od osoby. Sumarycznie za zwiedzanie całego kompleksu fokarium należy uiścić opłatę w wysokości 6 zł. Zmiany zostają wprowadzone w dniu 2.07.2013r.

Pragniemy nadmienić, iż przedsięwzięcie polegające na wypadkowym podniesieniu opłat za zwiedzanie fokarium i muzeum o łączną sumę 2 zł było koniecznością podyktowaną aktualnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi. Nie był to zabieg komercyjny, służący pozyskaniu większych zysków, ale działanie, które umożliwi nam kontynuację zadań statutowych związanych z: ochroną gatunku foka szara, prowadzeniem akcji edukacyjnych oraz konserwacją i utrzymaniem obiektu fokarium.

Stacja Morska otrzymuje wsparcie z zewnątrz od różnych donatorów na cele badawcze. Trzeba jednak wiedzieć że badania naukowe generują często dodatkowe koszta, których nie obejmuje przeznaczone odgórnie wsparcie finansowe. 
Samo zdobycie funduszy wymaga natomiast coraz większego wkładu własnego, który wcześniej również trzeba wygenerować. 

Mimo tej symbolicznej podwyżki cena dalej pozostaje atrakcyjna. Prosimy o zrozumienie i zapraszamy do odwiedzin fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.


Administracja fokarium


<<< POWRÓT