Uwaga zabarwimy morze !

27 maja w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu przeprowadzone zostaną doświadczenia z zakresu modelowania hydromechaniki oraz mieszania i transportu wody słonej w systemie basenów hodowlanych. Do dopływów basenów wprowadzony zostanie barwnik o nazwie rodamina, dzięki któremu możliwa będzie wizualizacja krążenia wody w systemie basenowym. Następnie barwnik zostanie odprowadzony do wód Zatoki Gdańskiej, gdzie ulegnie samodegradacji. Rodamina jest całkowicie nietoksyczna i powoduje jedynie krótkotrwałe ciemnoczerwone zabarwienie wody. Doświadczeniem będzie kierować profesor Jerzy Sawicki z Politechniki Gdańskiej.


Ilustracja doświadczenia

Link: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodaminy

Stacja Morska IOUG w Helu


<<< POWRÓT