Stołówka na kidzinie

Półwysep Helski od lat jest uznawany za unikatowy region, jeśli chodzi o zjawisko jesiennej i wiosennej migracji ptaków. Przebywanie w tym rejonie w okresie wędrówek, może dostarczyć wielu atrakcji przyrodniczych. Jest to jedyne miejsce w Polsce mogące poszczycić się tak długą listą stwierdzonych gatunków. Ma ono szczególne znaczenie dla migrujących ptaków wróblowych, drapieżnych, a także siewkowców. Chociaż w przypadku tych ostatnich czynniki antropogeniczne spowodowały, że ich liczebność w okresie migracji w ostatnich latach zmalała.


Sieweczka rzeczna- lokalizuje swoje ofiary za pomocą zmysłu wzroku 

Poza zabiegami umacniania brzegu, które drastycznie zmieniają charakter siedlisk w strefie brzegowej, głównym czynnikiem, który ogranicza występowanie tej grupy ptaków (także w rejonie odpowiednich dla nich płycizn), jest nadmierna ludzka eksploatacja, a w szczególności rozwój sportów wodnych, takich jak m.in. kitesurfing. Większość siewkowców odbywa dalekie wędrówki na zimowiska. W czasie migracji są one zależne od tzw. ,,miejsc przystankowych” (żerowisk), gdzie uzupełniają zapasy energetyczne. Odżywiają się głównie drobnymi bezkręgowcami, które występują w podłożu jak: kiełże, nereidy i larwy owadów. Często można je obserwować żerujące na bogatej w bezkręgowce kidzinie. Biegusy i brodźce w większości lokalizują swoje ofiary za pomocą zmysłu dotyku, szczególnie receptorów umiejscowionych na końcu dzioba, którym to sondują podłoże. Inne gatunki - takie jak sieweczki lokalizują swoje ofiary głównie za pomocą zmysłu wzroku.


Młody biegus rdzawy- przelotny gatunek, najliczniej pojawiający się na wybrzeżu

Do potencjalnie najlepszych miejsc obserwacji siewkowców na Półwyspie Helskim, należą płycizny nieopodal łąk w Chałupach i Jastarni, a także plaża od strony Zatoki pomiędzy ośrodkiem wypoczynkowym „Kormoran” i portem wojennym w Helu. Niestety żerowiska tam zlokalizowane, zaczynają powoli dzielić ten sam los, co bogaty niegdyś w siewkowce Szpyrk w Rewie, całościowo oddany do dyspozycji klubów wind- i kitesurfingu. Zatoka Pucka i Półwyspu Helski jest obszarem Natury 2000 i częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, dziwi więc fakt, że istniejące regulacje prawne, ograniczające ruch motorowodny w obszarach chronionych, nie są skutecznie egzekwowane.

Aby zobaczyć żerujące biegusy krzywodziobe i zmienne kliknij link 1 lub link 2.


Tekst, zdjęcia i video: Mikołaj Koss


<<< POWRÓT