Wynurza się!

Wiadomo, że Ryf Mew, naturalna piaszczysta mielizna na środku Zatoki Puckiej - pomiędzy Kuźnicą a Rewą - przez około 80% roku jest wynurzona ponad powierzchnię wody. To niezwykle unikatowa w skali całego kraju geomorfologiczna forma i wodno-lądowe przyrodnicze siedlisko. Jedyne, takie na polskim morzu. Będąc ostoją ptaków i czasami miejscem pobytu fok, od lat regularnie jest monitorowane pod kątem oddziaływania antropogenicznych zakłóceń[1]. Stworzone zostało ruchem morskich prądów i fal niosących piasek z morskiego dna i rozmytych brzegów


Ryf Mew

W dniu 22 kwietnia 2013 roku przelot samolotu inspekcyjnego poszukującego na Zatoce Gdańskiej fok dostarczył sensacyjną foto-dokumentację o wynurzającym się z wód zatoki w rejonie Jastarni nowym lądzie – długiej, piaszczystej mieliźnie, roboczo nazwanej „Ryfem Fok”. Już w 2009 roku niektóre ze zdjęć pokazywały niezwykłą dynamikę dna w tym miejscu (patrz foto).


Podwodna mielizna w rejonie Jastarni w dniu 1 sierpnia 2009 roku 

Teraz, przy stanie morza zaledwie ok. 15 cm poniżej średniego, wynurzający się piasek miał okazję ukazać ponad powierzchnią lustra wody i wysuszyć w promieniach słońca. Dostrzeżony w takim stadium został sfotografowany.


Wynurzona mielizna „Ryf Fok” w dniu 22 kwietnia 2013 roku


Północna część „Ryfu Fok” w dniu 22 kwietnia 2013 roku


Południowa część „Ryfu Fok” w dniu 22 kwietnia 2013 roku

Nowe siedlisko znajduje się w obszarze systemu Natura 2000. Tworzone obecnie plany ochrony siedlisk i gatunków na morzu powinny „Ryf Fok” uwzględnić jako ważne siedlisko dla obszaru PLH 220032 - Zatoka Pucka i Półwysep Helski i zawczasu starać się uchronić jego potencjalne ekologiczne funkcje przed antropogeniczną degradacją.


Panorama


Pierwsi mieszkańcy Ryfu


Lokalizacja wykonanych zdjęć[1]
 Unijna Dyrektywa Siedliskowa odsłanianym w czasie odpływu piaszczystym mieliznom nadaje kod 1140 i obejmuje je swoją ochroną. Na Morzu Bałtyckim ten rodzaj przyrodniczych siedlisk jest niezwykle rzadki. W Polsce ekologiczne funkcje tego typu miejsca pełnił do niedawna tylko Ryf Mew oraz dwie sztuczne łachy w ujściu Wisły Przekop - Mewia i Focza.

Krzysztof. E. Skóra i Dariusz Bógdał

Hel, 30.04.2013


<<< POWRÓT