Targi Polfish 2013

Targi Polfish jedyna w Polsce impreza targowa poświęcona branży rybnej i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowana jest w cyklu dwuletnim. W dniach 22-24.05.2013 w Gdańsku w Hali Amber Expo, przy ulicy Żaglowej 11, miała miejsce już dwunasta odsłona targów. 

W bieżącym roku wydarzeniu nadano wymiar kompleksowej oferty dedykowanej rynkowi spożywczemu. Wspólnie z targami Polfish odbyły się w jednym miejscu także: 7 Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów GASTROEXPO 15 Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK oraz 16 Targi Mleczarstwa MLECZNA REWIA.

W tegorocznej odsłonie targów wzięła  udział również Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Stoisko helskiej placówki zostało wyposażone w szereg materiałów edukacyjno informacyjnych promujących zrównoważone zasady wykorzystania zasobów morza.  Przedstawiona została idea projektu znakowania ryb i zwrotu znaczków ichtiologicznych - celem monitoringu ichtiofauny i opracowania właściwych założeń eksploatacji zasobów akwenów i określonych gatunków ryb.

Z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzających spotkała się koncepcja certyfikowania produktów z użyciem eko-znaków, informujących jakimi metodami zostały złowione ryby zawarte w produktach. Wzorując się na etykietach z puszek zawierających mięso tuńczyka Stacja Morska zaproponowała oznaczenie wybranych wyrobów rybnych jako bezpieczne dla fok i morświnów.

Jednym z głównych celów było ponadto ukazanie roli badań naukowych przy tworzeniu modeli gospodarowania wodami morskimi z uwzględnieniem gatunków chronionych. Z tego też względu podczas targów, szerokiemu gronu odbiorców zostały zaprezentowane posteru przedstawiające wyniki badań naukowych kadr Stacji Morskiej z ostatnich dwóch lat.

Udział w targach był ciekawym doświadczeniem, pozwalającym poznać aktualne trendy w zakresie technik prowadzenia połowów, przetwórstwa rybnego oraz nowoczesnej akwakultury.

Tekst: Michał Bała
Foto: Michał Bała, Paweł Bloch


<<< POWRÓT