Nasz nowy statek

W dniu 11.01.2013 o godzinie 12.00 w Instytucie Oceanografii UG miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na budowę nowego specjalistycznego statku na potrzeby akademickich badań morza i edukacji zawodowej oceanografów. Umowę podpisali JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek, Prezes Zarządu Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. Andrzej Szwarc oraz Dyrektor Handlowy Stoczni – Ewa Jagielska.

Będzie to pierwsza profesjonalnie wyposażona pływająca jednostka naukowo badawcza w historii Uniwersytetu Gdańskiego – zaprojektowana i wykonana według potrzeb i wymagań naukowców. Wcześniejsze jednostki były zaledwie zaadaptowane dla celów badawczych i dydaktycznych. Nowy statek będzie katamaranem o długości całkowitej 40 m i 14 metrów szerokości. Duży zasięg wynoszący 2,5 tys. mil morskich umożliwi pobór prób i prowadzenie badań także poza obszarem Morza Bałtyckiego. Czas autonomicznej żeglugi to ok. 21 dni.

Oprócz sprzętu do poboru prób, statek będzie wyposażony w laboratoria umożliwiające analizę pobranych materiałów, urządzenia pomiaru meteorologicznego, elektrohydrauliczny pomocniczy żuraw pokładowy o wysięgu 12 m, wzmocnienia lodowe, a także obiekty socjalne do użytku załogi.

Aparatura oraz różnego rodzaju pomieszczenia (magazyny, kabiny itp.) zlokalizowane będą na trzech pokładach i w obydwu kadłubach. Na najwyższym pokładzie będzie mieścić się stanowisko obserwacyjne do badań morskich ssaków i ptaków.

Dzięki zamontowanemu systemowi dynamicznego pozycjonowania typu DP1 statek będzie mógł utrzymać się na pozycji niezależnie od warunków pogodowych.

Koszt budowy jednostki to 37 milionów złotych, z czego większość pochodzi z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Gdański przeznaczy ze swoich środków na ten cel 1 milion złotych. W swój pierwszy rejs statek ma wyruszyć latem przyszłego roku. Wyposażenie uczelni w zaawansowany technicznie statek badawczy otwiera nowe perspektywy badań naukowych.

Więcej informacji na temat nowego statku badawczego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na stronach: 

"http://www.ocean.ug.edu.pl/pages/posts/2013.01.11br-uroczyste-podpisanie-umowy-na-budowe-specjalistycznego-statku-naukowo-badawczego-dla-uniwersytetu-gdanskiego-181.php">http://www.ocean.ug.edu.pl/pages/posts/2013.01.11br-uroczyste-podpisanie-umowy-na-budowe-specjalistycznego-statku-naukowo-badawczego-dla-uniwersytetu-gdanskiego-181.php

"http://www.portalmorski.pl/stocznie/nowe-budowy/33690-crist-i-nauta-zbuduja-katamaran-dla-io-ug">http://www.portalmorski.pl/stocznie/nowe-budowy/33690-crist-i-nauta-zbuduja-katamaran-dla-io-ug


Tekst: Michał Bała 
Fotografie i ryciny:
Archiwum IOUG


<<< POWRÓT