Kurs letni Coalition Clean Baltic w Stacji Morskiej

 

W dniach 26-31 sierpnia 2013 w Stacji Morskiej w Helu odbył się kurs letni organizacji Coalition Clean Baltic (CCB).  Jest to międzynarodowa instytucja z główną siedzibą w Uppsali, (Szwecja), zrzeszająca organizacje pozarządowe z krajów leżących w zlewisku Morza Bałtyckiego. Obecnie CCB liczy sobie ponad pół miliona członków z 27 organizacji z takich państw, jak Białoruś, Finlandia, Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Dania, Ukraina i Szwecja. Głównym celem jej działalności jest propagowanie potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego i jego naturalnych zasobów. Sposobem realizacji tych zamierzeń jest prowadzenie edukacji ekologicznej mającej uwrażliwić świadomość społeczną, a także wspieranie innych organizacji mających podobny zakres działania.

W kursie letnim organizowanym w Stacji Morskiej brali udział wolontariusze i aktywiści CCB z Europy Środkowo-Wschodniej. Nadrzędnym celem tego wydarzenia była integracja międzynarodowej społeczności CCB, a także jej gratyfikacja za dotychczasową działalność. Podczas sześciodniowych warsztatów, odbywających się pod hasłem „Nasz wspólny Bałtyk”, dyskutowano na temat problemów związanych z poprawą stanu środowiska Morza Bałtyckiego. 

Przedstawiciele organizacji członkowskich prezentowali zakres ich działalności, naświetlając w ten sposób główne problemy poszczególnych krajów. Omawiano zagadnienia związane z użytkowaniem nawozów, gospodarką ściekową, rolnictwem i zmianami klimatycznymi. W programie znalazł się bardzo ciekawy wykład prof. Waldemara Grzybowskiego dotyczący problemu eutrofizacji Morza Bałtyckiego, który w bardzo klarowny sposób wytłumaczył, które kraje są odpowiedzialne za nadmierną emisje azotu i fosforu. Dość szczegółowo nakreślił trudności powstające w sytuacjach kiedy świat polityki wywiera presję na działania związane z ochroną środowiska. Słuchacze kursu mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat biologii i ekologii dorsza podczas wykładu dr Anny Pawelec, ze szczególnym uwzględnieniem roli tego gatunku dla bałtyckiego rybołówstwa i działań mających odtworzyć jego mocno nadwątlone bałtyckie zasoby. Nie zabrakło również wystąpień naszych pracowników na tematy: Bałtyku, działalności Stacji Morskiej, programu restytucji populacji foki szarej i próbach odtworzenia bałtyckich zasobów morświna.


Uczestnicy kursu letniego CCB podczas rejsu do Ujścia Wisły


Obserwacje fok w Ujściu Wisły

Nie lada atrakcją był całodzienny rejs do Ujścia Wisły w celu obserwowania fok połączony ze zwiedzaniem terenów Stoczni i Gdańskiej Starówki. Rejs Oceanografem po otwartym morzu i zatoce, zbieranie prób bentosowych dragą i czerpakiem Van Veena i ich dalsza analiza w laboratorium pod okiem naszych pracowników również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Po zakończonych analizach laboratoryjnych część grupy udała się w okolice portu wojennego, aby obserwować ptaki. Zwieńczeniem programu była dyskusja na temat roli organizacji pozarządowych w niwelowaniu groźnej dla Morza Bałtyckiego działalności człowieka.

Ze względu na ogólne zadowolenie uczestników kursu, planowane jest jego powtórzenie w przyszłym roku.


Tekst i zdjęcia: Mikołaj Koss


<<< POWRÓT