I Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

W dniach 13-15 czerwca 2013r. odbył się w Szczecinie I Międzynarodowy Kongres Morski, zorganizowany przez Północną Izbę Gospodarczą wraz z Polską Żeglugą Morską. W aulach i salach Uniwersytetu Szczecińskiego gościło ponad 600 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji publicznych, firm związanych z branżą morską, a także politycy, naukowcy i media.

Celem spotkania było przede wszystkim określenie stanu gospodarki morskiej w Polsce, a także opracowanie wytycznych dla doktryny polskiego państwa morskiego oraz integracja gospodarki morskiej krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, czy Europejski Komisarz ds. Budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski, to tylko niektórzy z zaproszonych gości. Podczas inauguracji głos zabrali m.in. organizatorzy i współorganizatorzy Kongresu - Paweł Szynkaruk dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, Dariusz Więcaszek prezes Północnej Izby Gospodarczej, Piotr Krzystek prezydent Miasta Szczecin oraz Olgierd Geblewicz marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Wykład inauguracyjny wygłosił także wicepremier, Janusz Piechociński, który mówił m.in. o tym, jak istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego naszego kraju jest kapitał ludzki oraz wspomniał, że fakt położenia naszego kraju nad morzem to nie tylko korzyść i przywilej, ale również obowiązek. Z kolei marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, pokreślił, że bliskość morza jest bardzo korzystnym czynnikiem rozwoju, ale też wyzwaniem dla władz lokalnych, które muszą podjąć wszelkie starania, by ten atut w pełni wykorzystać.

Wśród morskich akcentów otwierających kongres był jego chrzest. Marszałek Geblewicz i prezydent Krzystek otworzyli szampana, a później rozbili kieliszki o kotwicę stojącą przy wejściu do uniwersyteckiego Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

Trzydniowe spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele szeroko pojętej gospodarki morskiej m.in. z Polski, USA, Japonii i Skandynawii. Podczas kongresu działała giełda kooperacyjna firm branży z Polski i Skandynawii

Debaty, dyskusje i wykłady Kongresu podzielono na panele tematyczne dotyczące m.in. żeglugi, portów, stoczni, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rybołówstwa, czy szkolnictwa morskiego, podczas których swoje prezentacje wygłosiło ponad 50 prelegentów. Szczególnie intensywne obrady toczyły się w blokach dotyczących stanu dzisiejszej gospodarki morskiej w Polsce, integracji w transporcie morskim, wykorzystania zasobów morza oraz związków gospodarki morskiej z nauką.

W bloku IV pn. "Gospodarka morska a nauka" miałam zaszczyt wygłosić prezentację pt. "Kształcenie dla potrzeb badań, eksploatacji i ochrony morskiej przyrody na przykładzie działalności Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego". Dotyczyła ona zarówno bieżącej aktywności naszej placówki, jak również aspektów historycznych, w tym także powstania i rozwoju studiów oceanograficznych realizowanych w Instytucie Oceanografii UG.

Organizatorzy kongresu podjęli decyzję o przesłaniu wypracowanych postulatów i opinii do różnych gremiów, które decydują o kształcie i funkcjonowaniu gospodarki morskiej w Unii Europejskiej, a także w Polsce. Ponadto 10 lipca br. w sejmie odbędzie się posiedzenie podkomisji gospodarki morskiej i tam w obecności przedstawicieli rządu polskiego organizatorzy i zainteresowani uczestnicy kongresu będą dyskutować na temat owoców obrad.

Monika Dorota Selin
Koordynator projektu „Błękitna Szkoła”
Stacja Morska IO UG


<<< POWRÓT