ASCOBANS w Warszawie

Dwudziesty Komitet Doradczy Porozumienia ASCOBANS, który zebrał się w dniach 27-29 sierpnia 2013 w Warszawie zakończył obrady. 

Nadal głównym problemem dla tego międzynarodowego porozumienia, po 20 latach istnienia jest ochrona krytycznie zagrożonych zasobów morświnów w Bałtyku. Optymizmu nie przybywa. Rezolucje i rekomendacje oraz plany ochronne są niezbyt efektywnie wprowadzane w życie. Zagrożenia dla bałtyckich morświnów nie ustępują. Tymczasem ASCOBANS czeka dozór nad implementacją dwóch nowych planów ochrony i zarządzania zasobami morświnów w rejonie Cieśnin Duńskich oraz na gigantycznym obszarze Morza Północnego. Wsparcie uzyskują niezbędne i potrzebne badania naukowe oraz kampanie info-edukacyjne. Dąży się do ściślejszej koordynacji planów ochronnych europejskich waleni z pro-przyrodniczymi działaniami Komisji Europejskiej szczególnie w wymiarze Wspólnotowej Polityki Rybackiej.

Ze strony Polski w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, nauki oraz pozarządowej organizacji WWF - POLSKA.

Więcej o spotkaniu na stronie Ministerstwa Środowiska kliknij tu.

KES 

  

  

<<< POWRÓT