Wiślana nerpa

Do wielokrotnych i dobrze znanych już obserwacji występowania w rejonie ujścia Wisły Przekop fok szarych i sensacyjnym porodzie w zeszłym roku w tym rejonie foki pospolitej ostatnio doszedł nowy i wyjątkowy raport. W dniu 14.03.2012 roku, w końcowym odcinku koryta rzeki zauważono, sfilmowano i zidentyfikowano fokę obrączkowaną – nerpę.

Foto: Jan Wilkanowski, Błękitny Patrol, Archiwum SMIOUG

To rzadki i arktyczny gatunek. Najmniejsza z bałtyckich fok. Zwykle przebywa w północnej części naszego morza. Obserwacji nerp na polskim wybrzeżu jest niewiele. Podobnie jak foka szara, także nerpa jest w Polsce gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony czynnej. 
Największym, dalekosiężnym zagrożeniem dla przetrwania bałtyckiej populacji nerpy może okazać się ocieplenie klimatu, gdyż jako jedyny z naszych gatunków fok potrzebuje on do rozrodu śniegu i lodu.

Jeśli odwiedziny nerp w tym rejonie będą się powtarzać to wzmocni to istotę istnienia obszaru ochronnego Natura 2000 w ujściu Wisły – Przekop. Tym ostatnim raportem uzyskał on kompletny zestaw gatunkowy odnotowanych tu bałtyckich fok.

KES 


<<< POWRÓT