Warsztaty w Dolfinarium

W dniach 19 – 21 marca 2012 roku w Harderwijk w Holandii odbyły się zorganizowane przez „Animal Concepts” warsztaty poświęcone biologii, ekologii oraz opiece nad ssakami morskimi. Spotkanie odbyło się na terenie Dolfinarium w Harderwijk i przeznaczone było dla osób, które zajmują się ssakami morskimi trzymanymi w ośrodkach hodowlanych, rehabilitacyjnych, ogrodach zoologicznych czy parkach rozrywki. W warsztatach uczestniczyło dwóch pracowników Stacji Morskiej IOUG: Monika Kosecka zajmująca się projektem SAMBAH oraz Irmina Starczewska, trenerka i opiekunka fok szarych.

Podczas trzydniowej sesji poruszane były takie tematy jak: anatomia, fizjologia, odżywianie, umiejętności poznawcze, życie społeczne, agresja.. Po panelach prowadzona była dyskusja co umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania. Drugiego dnia zorganizowano sesję, w trakcie której uczestnicy mogli zobaczyć trening medyczny przeprowadzony z uchatkami kalifornijskimi, delfinami butlonosymi oraz lwami morskimi Stellera, a także elementy show, które stanowią rozrywkę dla odwiedzających Dolfinarium.

Uczestnicy mogli również zapoznać się z działalnością Fundacji SOS Dolfin, której siedziba znajduje się na terenie Dolfinarium w Harderwijk. Jej pracownicy zajmują się ratowaniem chorych i rannych morświnów, które zostały wyrzucone na brzeg. Po skutecznej rehabilitacji zwierzęta są wypuszczane na wolność. W okresie warsztatów przebywało tam pięć wymagających pomocy morświnów.

Po drodze do Holandii pracownicy Stacji Morskiej IO UG odwiedzili Marine Science Center w Rostocku. Jest ono zbudowane w basenie portowym i zarządzane przez Uniwersytet w Rostocku. Zajmuje się badaniami nad zachowaniem się ssaków morskich – głównie fok pospolitych. Po zwiedzeniu jego infrastruktury, odbyła się dyskusja podczas której koledzy z Niemiec podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przekazali wiele istotnych informacji na temat prowadzenia badań.

Wizyta w ośrodku naukowym w Rostock przygotowała pracowników Stacji Morskiej do przeprowadzenia podobnych badań z udziałem fok szarych.
Natomiast profesjonalizm oraz doświadczenie wykładowców prowadzących warsztaty w Holandii pozwoliło uzyskać nową wiedzę z zakresu zachowania się ssaków morskich, co w połączeniu z praktycznymi pokazami były niezwykle inspirujące dla przyszłej pracy ze zwierzętami w Helu.

Podczas warsztatów w „Dolfinarium” przeprowadzono „Cichą aukcję”, podczas której licytowano przedmioty przywiezione przez uczestników spotkania. Cały dochód w wysokości 504 Euro został przekazany na potrzeby ratowania morświna kalifornijskiego w ramach projektu Viva Vaquita (http://www.vivavaquita.org/index.html). 

Tekst: Irmina Starczewska
Foto: Irmina Starczewska, Monika Kosecka


<<< POWRÓT