Spotkanie edukatorów w Szymbarku

W dniach 3-5 stycznia 2012r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy Kaszubskim Parku Krajobrazowym w Szymbarku odbyło się spotkanie osób zajmujących się edukacją ekologiczną w województwie pomorskim. Uczestniczyli w nim edukatorzy reprezentujący zarówno parki narodowe i krajobrazowe z naszego województwa, jak i inne placówki, które realizują cele związane z edukacją ekologiczną, a organizatorem była Dyrekcja Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

W spotkaniu uczestniczyło 38 osób reprezentujących różne centra i ośrodki.

W pierwszym dniu spotkania jego goście mieli okazję uczestniczyć w wykładzie i warsztatach przygotowanych przez metodyka, dr Elizę Rybską z UAM w Poznaniu. Zajęcia te skoncentrowane były głównie na tematyce wykorzystywania i podnoszenia uwagi poznawczej u odbiorców, interdyscyplinarności jako jednej z dróg edukacyjnych oraz zasadach stosowania metody projektów w edukacji ekologicznej.

Wykład metodyczny połączony z warsztatami.

Drugi i trzeci dzień spotkania poświęcone były przedstawieniu zakresu i charakteru działalności informacyjno-edukacyjnej poszczególnych jego uczestników. Wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy 21 prezentacji multimedialnych, a podczas dyskusji poznawaliśmy specyfikę wszystkich centrów i ośrodków. 

Każdy z ośrodków prezentował swój dorobek edukacyjny.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zaprezentowała prowadzony już od 12 lat dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku projekt „Błękitna Szkoła”. W ramach tego działania corocznie edukujemy ok. 4.000 uczniów, prowadząc dla nich lekcje i warsztaty z ekologii Bałtyku (więcej: http://fokarium.pl/edu/szkola/edu.html). 

 

Stacja Morska w Helu przywiozła także swój edukacyjny roll-up.

Jako ciekawostkę dla uczestników spotkania w Szymbarku edukatorka z Błękitnej Szkoły w Helu zaprezentowała reportaż z projektu „Transfer dobrych praktyk w ochronie środowiska Bałtyku”. Projekt ten polegał na przeniesieniu z zagranicy i rozpowszechnieniu na obszarze Polski wiedzy opartej na dobrych praktykach i rozwiązaniach z zakresu ochrony środowiska Bałtyku, a przede wszystkim dwóch zagrożonych gatunków ssaków morskich: foki szarej i morświna (patrz: http://fokarium.pl/aktu/2010/transfer_dobrych_praktyk.htm).

Podczas spotkania mieliśmy także okazję zwiedzić okolicę OEE w Szymbarku.

Na zakończenie spotkania Dyrekcja Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zapewniała, że idee tego typu zjazdów dla osób zajmujących się edukacją ekologiczną w województwie pomorskim będą kontynuowane.

Tekst: Monika Selin
Foto: Monika Selin


<<< POWRÓT