Prezydent Estonii w Stacji Morskiej

Dnia 22.08.2012 mieliśmy zaszczyt gościć w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG Prezydenta Estonii Pana Toomas’a Hendrik Ilves wraz z rodziną. W trakcie wizyty goście mieli możliwość obejrzenia treningu medycznego fok, szczegółowego zapoznania się z ekspozycją muzeum: ,,Ssaki morza bałtyckiego”, a także przyjrzenia się z bliska na czym polega opieka nad zwierzętami w ośrodku hodowli i badań ssaków morskich jakim jest nasza placówka. W trakcie wizyty rozmawiano na temat sposobów ochrony populacji bałtyckich ssaków, oraz zacieśnienia współpracy na rzecz wypełniania postanowień i rekomendacji międzynarodowych konwencji i porozumień.

Należy przypomnieć że trzy foki (Ania, Agata i Ewa) spośród sześciu mieszkających w helskim fokarium pochodzą właśnie z Estonii. Wody Bałtyku wokół Estonii są miejscem szczególnie ważnym dla tych ssaków morskich. Wybrzeża tego kraju zasiedla największy odsetek populacji fok szarych w naszym morzu. Ekosystem tamtejszych wód ma problemy analogiczne do tych występujących u polskich brzegów.

 

Tekst:  Michał Bała
Foto: Archiwum Stacji Morskiej

Obejrzyj galerię zdjęć:

     

     

     


<<< POWRÓT