Polskie rzeki do adopcji

W dniu 8 lipca br. przed wejściem do fokarium w Helu zorganizowano akcję edukacyjno-informacyjną zwracającą uwagę na konieczność zadbania o naturalność i czystość wód. Była ona połączona z warsztatami mającymi na celu uświadomienie ich uczestnikom znaczenia wpływu warunków życia w morzu i rzekach na wiele organizmów, w tym ryb wędrownych.

Symbolem tych warsztatów stał się łosoś – ryba, która na okres tarła wędruje w górę rzek, po czym spływa do morza, gdzie żeruje i staje się celem rybackich połowów. Aby ułatwić uczestnikom niedzielnej akcji zrozumienie złożoności problemu zorganizowano happening „Wielki powrót”. Obrazował on drogę łososi do morza oraz potrzebę zachowania czystych i drożnych rzek po to, by płynące nimi ryby wędrowne mogły w efekcie żywić i bogacić tych, którzy czerpią z morza na co dzień. Niebieska wstęga symbolizująca Wisłę wpłynęła do wód Zatoki Gdańskiej, a wraz z nią pojawiły się tam dziesiątki łososi.

Zorganizowane warsztaty dla dzieci przeplatane były zabawami i konkursami przygotowanymi przez Klub Gaja w ramach programu „Zaadoptuj rzekę 2012”. Projekt ten zachęca do aktywnego uczestnictwa w działaniach ochronnych na rzecz lokalnych cieków wodnych oraz bezpośredniego zaopiekowania się rzeką, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

 

W wydarzenia zaangażowała się także Stacja Morska w Helu. Pracownicy i praktykanci uczyli turystów rozpoznawać żyjące w Bałtyku gatunki ryb słodkowodnych, morskich i wędrownych.

Wydarzenie zakończyło się akcją Big Jump, w ramach której już po raz siódmy w tym samym czasie w całej Europie do różnych akwenów (rzek, jezior, a nawet mórz) wchodzili ludzie popierający dążenia do utrzymania czystości wód i zachowania ich naturalnej bioróżnorodności.

Partnerem strategicznym i sponsorem wszystkich aktywności była Fundacja PKO Banku Polskiego. 

Tekst: Monika Selin, Stacja Morska IO UG
Foto: Wojciech Górski, Michał Bała, Stacja Morska IO UG
Foto w galerii oraz winietka: Klub Gaja/Tomek Pikuła

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii poniżej:

     

     

     

     

     

 


<<< POWRÓT