PEM po raz trzeci

15 maja 2012r. już po raz trzeci w Gdańsku zainaugurowano Program Edukacji Morskiej. Tegoroczne spotkanie z dziennikarzami poprowadzone przez Mateusza Kusznierewicza, Ambasadora Gdańska do Spraw Morskich przy współudziale Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza odbyło się w Centrum Kultury Morskiej, czyli nowo otwartym oddziale Centralnego Muzeum Morskiego.

Podczas inauguracji wysłuchaliśmy słów Pawła Adamowicza, który podkreślał, iż PEM jest inicjatywą wyjątkową nie tylko w skali naszego kraju, ale również całej Europy. Dyrektor CMM opowiedział o historii tej placówki oraz powstaniu jej nowego oddziału, w którego gościnnych progach odbyło się spotkanie. Głos zabrał również Cezary Windorbski, Prezes Zarządu Fundacji Gdańskiej, podkreślając wielowymiarowość programu, jego aspekty żeglarskie i historyczno-kulturowe. Z ramienia Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, która po raz drugi wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela projektowi wsparcia merytorycznego, wystąpiła Monika Selin. Zwracając uwagę na zasięg tegorocznego konkursu dla gimnazjalistów „Wszyscy dbamy o Bałtyk”, zauważyła, że jego celem jest uświadomienie współodpowiedzialności każdego Polaka za jakość wód naszego morza i potrzebę kształcenia w tym duchu nie tylko przyszłych naukowców i badaczy, ale również polityków oraz ludzi świata biznesu. W tym roku merytorycznie konkurs wsparła również Komenda Miejska Policji w Gdańsku, której pracownicy zadbali o to, by pośród treści żeglarskich, historyczno-kulturowych i ekologicznych znalazło się miejsce również na upowszechnianie zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

Przed każdym z uczestników tegorocznej edycji konkursu w ramach PEM stoi szansa wygrania wakacyjnego rejsu jachtem po wodach Zatoki Gdańskiej wraz z ze zwiedzaniem i zajęciami w Stacji Morskiej. 

Więcej o programie i konkursie na: www.programedukacjimorskiej.pl

Patronat honorowy nad III edycją Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku objęła Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas oraz Minister Sportu i Turystyki RP, Joanna Mucha. Sponsorem Programu jest Ferrero Polska, producent Kinder Mlecznej Kanapki oraz Grupa LOTOS S.A. Na inauguracji Grupę LOTOS S.A. reprezentowała Iwona Mostowiak, która w swojej wypowiedzi nawiązała do społecznej odpowiedzialności biznesu przejawiającej się m.in. poprzez akcje chroniące środowisko.

Po części oficjalnej Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz w asyście Dyrektora MOSiRu, Leszka Paszkowskiego i Mateusza Kusznierewicza uroczyście „oddzwonił” rozpoczęcie kolejnego sezonu PEM na dzwonie z „Generała Zaruskiego”. 

Tekst: Monika Selin
Foto: Marek Zwierz / Żagle

<<< POWRÓT