Na ratunek ptakom

W  dniach 16-17 kwietnia 2012r. w Gdyni w siedzibie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się warsztaty poświęcone organizacji pomocy dzikim zwierzętom, które ucierpiały w wyniku wycieku ropy. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy WWF, organizacji SEA ALARM, HELCOM’u oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele krajów nadbałtyckich. Poszczególne państwa reprezentowane były przez aktywistów organizacji pozarządowych oraz pracowników administracyjnych.  Najliczniejszą grupę stanowiła reprezentacja Polski. 

Gospodarzami warsztatów byli: przedstawicielka WWF Polska Monika Łaskawska oraz Hugo Nijkamp z belgijskiej organizacji SEA ALARM. W pierwszej sesji omówione zostały teoretyczne aspekty postępowania w razie wycieku ropy, a prof. UG dr hab. Włodzimierz Meissner przedstawił fakty dotyczące polskiego wybrzeża. Niezwykle ciekawa prezentacja dowodziła, że na polskim wybrzeżu problem z ptakami cierpiącymi w wyniku wycieku ropy jest sporadyczny i rzadki. Dane zostały przedstawione na podstawie projektu „Beached Bird Surveys”, który prowadzony jest od 1984 roku do dnia dzisiejszego. Następnie lek. wet Agnieszka Czujkowska zaprezentowała polskie realia dotyczące opieki nad dzikimi zwierzętami.

W popołudniowej sesji przedstawiciele poszczególnych państw podzielili się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami warsztatów. Prym wiodły Szwecja, Niemcy oraz Estonia, których wiedza i praktyczne umiejętności były znacznie większe niż reszty krajów, ponieważ od lat mają one do czynienia z wyciekami ropy na swoim terytorium. Wiele cennych informacji do dyskusji wnieśli również przedstawiciele Finlandii. Mimo iż w tym kraju nie wystąpiły poważne wycieki ropy, jest to państwo
świadome, które chce być przygotowane na ewentualne zagrożenie.

Drugiego dnia warsztatów odbyła się część praktyczna. Gospodarze stworzyli mieszane grupy, a uczestnicy musieli odpowiedzieć na takie pytania jak:

  • Jakie najważniejsze rzeczy wyniesie każdy uczestnik z odbytych warsztatów?

  • Co zamierzamy zrobić z uzyskaną wiedzą?

  • Jakie błędy moglibyśmy popełnić (jako państwo) gdyby zdarzył się wyciek ropy?

  • Jak można by poszerzyć współpracę Bałtyckich NGO?

  • Wymienić 5 priorytetowych wskazówek dla HELCOMU w sprawie opieki nad poszkodowanymi zwierzętami

Współpraca w nielicznych, międzynarodowych grupach pozwoliła na efektywniejszą wymianę doświadczeń oraz poznanie problemów, z którymi borykają się inne państwa nadbałtyckie w związku z ratowaniem i rehabilitacją rannych ptaków.

Spotkanie zakończyło się optymistyczną obietnicą dalszej współpracy, wymianą kontaktów oraz zobowiązaniem do kolejnego spotkanie w niedalekiej przyszłości.

Tekst: Irmina Starczewska, Marcin Gawdzik
Foto: Marcin Gawdzik


<<< POWRÓT