Informacja i edukacja w ochronie bałtyckich ssaków

8 maja 2012r. w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie grupy roboczej „Informacja, edukacja i komunikacja społeczna” w ramach tworzonych planów ochrony foki szarej i morświna. Wzięli w nim udział rybacy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy oraz reprezentanci lokalnych samorządów i administracji państwowej. Jednakże grupa uczestników była stosunkowo nieliczna w porównaniu do liczby osób biorących udział w poprzednich spotkaniach.

Pierwszą część dnia pracy grupy roboczej zajęły krótkie prezentacje multimedialne poszczególnych uczestników spotkania, dotyczące w przeważającej części doświadczeń w zakresie edukacji i informacji oraz dobrych praktyk, które mogłyby zostać zaadaptowane dla potrzeb wspomnianych wyżej programów ochrony. 

Jako pierwszy swoją prezentację dotyczącą preferencji względem ochrony morskiej bioróżnorodności wygłosił dr Tomasz Zarzycki z Instytutu Oceanografii UG. Zwrócił on m.in. uwagę na fakt, że wśród przebadanych przez niego respondentów są osoby gotowe deklarować jednorazowe wpłaty na rzecz zachowania bioróżnorodności Bałtyku. 

Wystąpienie Pawła Średzińskiego z WWF Polska, organizacji koordynującej projekt "Wsparcie restytucji ssaków bałtyckich w Polsce", dotyczyło głównie sposobów edukacji pozaformalnej, stosowanych w ramach tegoż projektu. Paweł Średziński wspomniał o wolontariuszach Błękitnego Patrolu i ich roli w edukacji turystów na polskich plażach, tablicach edukacyjnych rozmieszczonych w wielu miejscach naszego wybrzeża oraz rozdawanych broszurach i ulotkach.

Z ramienia Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego o informacji i edukacji jako narzędziach ochrony morskich ssaków opowiedziała Monika Selin, edukatorka w projekcie „Błękitna Szkoła”. Podkreślając wielowymiarowość realizowanych przez Stację Morską i FRUG działań o charakterze edukacyjnym oraz informacyjnym, zaprezentowała obszerniej niektóre z nich. Przedstawiciele helskiej placówki przywieźli ze sobą także większość dystrybuowanych ulotek i broszur poświęconych fokom szarym oraz morświnom, które uczestnicy spotkania mogli zabrać ze sobą. 

Jako ostatnia o swoich doświadczeniach w edukacji na Wyspie Sobieszewskiej opowiedziała Ewelina Kurach z Grupy Badawczej Ptaków Wodnych „KULING”. Podkreśliła ona znaczenie edukacji w każdym wieku i potrzebę przygotowywania oferty dla całych rodzin, a także opowiedziała o problemach, które spotykają miłośników Mewiej Łachy podczas wysiłku informowania i edukowania mieszkańców oraz turystów.

Druga część spotkania została poświęcona dyskusji dotyczącej w przeważającej mierze wyłonienia kluczowych grup odbiorców, do których skierowane będą działania edukacyjno-informacyjne w ramach tworzonych planów ochrony. Rybacy podnosili także kwestię interakcji fok i rybołówstwa, choć ten temat omawiany był szerzej na poprzednich spotkaniach (więcej tutaj i tutaj). Dyskutowano również na temat narzędzi w komunikacji ze społeczeństwem oraz roli poszczególnych podmiotów w informowaniu i edukowaniu. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w dobie wszechobecności multimediów konieczne jest stworzenie elektronicznej broszury przybliżającej założenia planów ochrony, którą każdy zainteresowany mógłby obejrzeć i pobrać za pośrednictwem strony internetowej.

Więcej informacji o planach ochrony i zrelacjonowanym spotkaniu znajdziecie Państwo w serwisie: http://baltyk.mediatorzy.pl/pl/baltyk.

Tekst: Monika Selin
Foto:
Monika Selin, Krzysztof E. Skóra

<<< POWRÓT