Knop w Måkläppen

W dniu 1 maja 2012r. dotarła do nas ważna informacja. Tego dnia pan Jan Hillarp dostrzegł w rezerwacie fok Måkläppen około 400 odpoczywających fok szarych (Halichoerus grypus). Wśród nich rozpoznał na bokach ciała zwierząt wymrożone znaki wskazujące na to, że część osobników była wypuszczana przez ośrodki rehabilitacji lub hodowli fok. Jednym z trzech rozpoznanych znaków było P38, czyli symbol, wypuszczonego przez Stację Morską w 2011 roku, samca o imieniu Knop. Ostatni sygnał z dnia 28.12.2011 roku, który wysłał nam jego nadajnik GPS wskazywał na przebywanie w Rezerwacie Mewia Łacha w ujściu Wisły.

Fotografie Knopa:


Trasy migracji Knopa (linie) i miejsce w którym wykonano powyższe zdjęcia (kółko). 
Źródło: http://www.wwf.pl/baza_ssaki/mapa/index.php

Oprac: Paweł Bloch
Foto: Jan Hillarp


<<< POWRÓT