Dzień Ochrony Bałtyku w Darłowie

Co roku, w dniu 22 marca obchodzony jest w krajach nadbałtyckich Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Został on ustanowiony przez Komisję Helsińską w roku 1997, jako element obchodzonego w tym samym terminie Światowego Dnia Wody.

Z tej właśnie okazji kilka dni po oficjalnych obchodach Dnia Ochrony Bałtyku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie zorganizowano spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony naszego morza. Chętnych do wzięcia udziału w zorganizowanym przez pracowników biblioteki spotkaniu w odpowiedni nastrój i tematykę wprowadzała mobilna edukacyjna wystawa Federacji Zielonych GAJA nt. rybołówstwa w Morzu Bałtyckim oraz dostępne dla zainteresowanych broszury „Więcej chętnych niż ryb”.

Na zaproszenie pracowników biblioteki w Darłowie w tym dniu wykład na temat głównych zagrożeń dla przyrody Morza Bałtyckiego przygotowała i wygłosiła edukatorka z Błękitnej Szkoły przy Stacji Morskiej IO UG  w Helu – Monika Selin. W oparciu o prezentację multimedialną, edukatorka przedstawiła charakterystykę Bałtyku – morza wyjątkowego w skali świata, nakreśliła jego historię geologiczną i wyjaśniła procesy zachodzące w morzu. Główny nacisk został jednak położony na ekologiczne problemy naszego morza, przyczyny degradacji bałtyckich siedlisk oraz gatunków, a także wpływ każdego z nas na zasoby środowiska Bałtyku.

Po wykładzie głos zabrał Kazimierz Kalinowski - jeden z wolontariuszy Błękitnego Patrolu, funkcjonującego w ramach projektu „Ssaki bałtyckie” , który opowiedział o codziennej pracy wolontariusza, a także swoich aktualnych i wcześniejszych doświadczeniach w pracy nad morzem i na morzu.

W spotkaniu otwartym uczestniczyło około 30-40 osób, z czego większość stanowili uczniowie miejscowego Technikum Morskiego. Pojawili się także entuzjaści wiedzy o Bałtyku i jego zasobach, rybacy, przedstawiciele lokalnych mediów i placówek zajmujących się szeroko rozumianą problematyką przyrodniczą. Po wykładzie i pogadance przyszedł czas na ożywioną dyskusję, która zakończyła spotkanie.

Cieszymy się, że problematyka dotycząca Morza Bałtyckiego, jego mieszkańców i zasobów jest coraz częstszym tematem wielu spotkań i prezentacji. Oby takiej rzetelnej wiedzy było jak najwięcej – to gwarantuje lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania naszego morza i daje nadzieję na racjonalne z niego korzystanie.

Tekst: Monika Selin, Stacja Morska IO UG w Helu
Foto: Krystyna Krakowiak, Miejska Biblioteka Publiczna w Darłowie

 


<<< POWRÓT