Premie za znaczki wyższe

Decyzją Zespołu ds. Zarybiania przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.03.2010 r. podniesiono wysokość premii przysługującej osobie (rybakowi, wędkarz-owi etc.) za przesłanie znaczków pochodzących od znakowanych ryb do Zakładu Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego (ZRW IRS) w Gdańsku (adres poniżej). Znaczki można także przekazać za pośrednictwem Stacji Morskiej w Helu.

Znakowanie jednorocznego jesiotra ostronosego znaczkiem typu floy-tag 
(foto: M. Skóra)

Za dołączenie do znaczka pełnego opisu dotyczącego złowionej ryby (długość całkowita, masa ryby) i okoliczności połowu (data i miejsce połowu (pozycja geograficzna, łowisko), rodzaj narzędzia połowowego oraz w miarę możliwości łusek w przypadku ryb łososiowatych) przysługuje pełna wysokość premii (przedstawiono poniżej). Przy przesłaniu samego znaczka lub nie pełnego opisu premia jest obniżona o połowę.

Poznakowany smolt troci wędrownej znaczkiem typu Carlin (foto: M. Skóra)

W przypadku złowienia jesiotra ostronosego nie trzeba uśmiercać ryby i zdejmować z niej znaczka. Wystarczy zmierzyć rybę, spisać nr znaczka, a najlepiej udokumentować połów fotograficznie oraz dołączyć wspomniane powyżej dane dotyczące połowu.

Różne typy znaczków stosowanych przy znakowaniu ryb (foto: M. Skóra)

Obecnie za przekazanie znaczków przysługują poniższe premie:

ryby

wysokość premii 

znaczek i pełen opis

znaczek i/ lub opis niepełny 

łososiowate (łosoś, troć)

35 zł

17,5 zł

jesiotr ostronosy

50 zł

25 zł

pozostałe gatunki

35 zł

17,5 zł

Jednak samo przesłanie znaczków wraz z ich opisami do Zakładu Ryb Wędrownych IRS nie jest jednoznaczne z otrzymaniem premii. W 2004 r. Urząd Skarbowy w Olsztynie zdecydował, że wypłata premii za zwrócone znaczki ze znakowanych ryb stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art.10 ust.1 pkt.9 i art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega zwolnieniu od tego podatku, o których mowa w art.21 ust.1, dlatego osoba która chce odebrać premię z ZRW IRS musi przesłać lub podać telefonicznie nr NIP-u, PESEL-u oraz adres właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania. IRS zobowiązany jest kolejno przesłać do odpowiedniego urzędu skarbowego informację o osiągniętym, przez przekazującego znaczki, przychodzie w konkretnym roku kalendarzowym. Dopiero po spełnieniu uprzednio wymienionego wymogu może zostać wypłacona lub przelana na konto stosowna kwota. Nie przekazanie powyższych danych oznacza dobrowolną rezygnację z przysługującej premii.

Michał Skóra
ZRW IRS
19.03.2010

Zakład Ryb Wędrownych IRŚ
ul. Synów Pułku 37
80-298 Gdańsk

<<< POWRÓT