Nowy projekt


W dniach 30 i 31 sierpnia 2010r. w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne reprezentantów instytucji oraz organizacji tworzących nowy nadbałtycki projekt przyrodniczy pod roboczą nazwą „Coastal Erosion”. Celem projektu jest poznanie oraz opracowanie nowych sposobów ochrony brzegu morskiego przed wzmożonymi procesami abrazji. 

Wśród organizacji oraz instytucji zainteresowanych realizacją nowego projektu znalazły się między innymi: Instytut Budownictwa Wodnego PAN, EDA- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Środowiska z Łotwy, organizacja pozarządowa- Baltic Coasts z Łotwy, Uniwersytet Tartu z Estonii, Instytut Ekologii i Badań Morza Uniwersytetu w Tallinie, Urząd Miasta Tallin, The Coastal Union EUCC, Kystdirektoratet- Duńska Administracja Wybrzeża, Uniwersytet w Rostocku, władze szwedzkiego miasta Ystad, Stacja Morska w Helu oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

Abrazja jest naturalnym procesem zachodzącym w zbiornikach morskich. Polega ona na ścieraniu skał podłoża i okruchów skalnych transportowanych przez wodę, także wskutek tarcia okruchów o podłoże oraz wzajemnych uderzeń. Zapobieganie niszczącej brzeg dynamiki morza to złożony proces, który musi uwzględniać również uwarunkowania przyrodnicze. 


Do zadań osób uczestniczących w spotkaniach będzie należało wypracowanie nowoczesnych metod ochrony wybrzeży Bałtyku, które nie będą w istotny sposób zmieniać naturalnej dynamiki wody oraz procesów zachodzących w ekotonie między wodą morską a plażą. Nowatorskich metod ochrony będziemy szukać na podstawie działań w rejonach pilotażowych. Jednym z takich miejsc będzie odzatokowy brzeg Półwyspu Helskiego leżący w zasięgu administracji miasta Jastarnia. 

Stacja Morska jako partner przyglądający się działaniom grupy roboczej jest zainteresowany wypracowaniem takich rozwiązań, które nie będą znacząco zmieniać przybrzeżnej dynamiki wód, a przez to zakłócać zachodzących tam procesów ekologicznych. Podstawą wszelkich działań muszą być dokumenty stworzone przez HELCOM: Rekomendacja 16/3- Ochrona naturalnej dynamiki brzegowej oraz Rekomendacja 15/1- Ochrona Pasa Przybrzeżnego. Oba wymienione dokumenty wskazują, iż tam gdzie jest to możliwe należy chronić naturalne procesy, tak, aby rozwój człowieka był zrównoważony, a zaspokajanie obecnych potrzeb społeczeństwa nie umniejszało szans na rozwój przyszłych pokoleń. 

Stacja Morska jest również zainteresowana tymże projektem, gdyż problem abrazji brzegów morskich będzie ważnym punktem w tworzeniu programów ochrony siedlisk i gatunków rejonów Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego objętych europejskim systemem ochrony Natura 2000. 

Tekst: Klaudyna Sergot
Foto: Monika Selin

<<< POWRÓT