Minister Środowiska w Helu

W dniu 20 sierpnia 2010 roku w piątek Minister Środowiska Andrzej Kraszewski odwiedził miasto Hel. Wizyta ta związana była ze zorganizowanym w Stacji Morskiej IO UG w Helu spotkaniem, które poświęcone było między innymi inwestycjom realizowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podczas tego spotkania omówiono następujące projekty:

  1. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk Cypla Helskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego;

  2. Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni;

  3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy miasta Hel;

  4. Projekt „Błękitna wioska”, Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego – drugi etap tworzenia Parku Wydmowego w Helu;

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych samorządów oraz urzędów zajmujących się ochroną przyrody: Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Prezes oraz Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Przedstawiciele Władz Uniwersytetu Gdańskiego, Starosta Pucki, Władze Miasta Hel, przedstawiciele Stacji Morskiej  w Helu oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie spotkania pan Minister stwierdził, iż Hel jest tak unikatowym i cennym miejscem jak Puszcza Białowieska, więc interesy gospodarcze, ekonomiczne oraz społeczne są na tym samym miejscu co ochrona przyrody. Podkreślił również, że Półwysep Helski oraz Zatoka Pucka są obszarami niezwykle ważnymi ze względu na różnorodność siedlisk przyrodniczych, które można tutaj obserwować ze względu na co zostały one włączone w europejski system ochrony przyrody NATURA 2000. W związku z tym jesteśmy zobowiązani w sposób odpowiedni chronić siedliska oraz gatunki zwierząt, które tutaj żyją.

W trakcie spotkania przedstawiciele administracji rządowej zadeklarowali wypracowanie bardziej skutecznych sposobów walki z niszczeniem siedlisk, które są miejscem rozrodu i życia wielu cennych gatunków.

Pan Minister pogratulował również wszystkim obecnym na piątkowych spotkaniu w Stacji Morskiej dobrej oraz owocnej współpracy między instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody w województwie pomorskim. Mamy nadzieję, że również w przyszłości współpraca między organami administracji a przyrodnikami będzie układać się równie dobrze.

Dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu wizyty Pana Ministra Andrzeja Kraszewskiego w Helu.

Tekst: Klaudyna Sergot, Marcin Gawdzik
Foto: Paweł Bloch

<<< POWRÓT