Foki pod kontrolą USG

W ramach projektu „Wsparcie restytucji ssaków bałtyckich w Polsce” realizowanego przez WWF Polska we współpracy ze Stacją Morską IO UG w Helu, zakupiono przenośny aparat USG. Urządzenie będzie służyć pracownikom helskiej placówki przede wszystkim przy monitorowaniu przebiegu ciąży samic stada hodowlanego oraz znacząco wzbogaci możliwości diagnostyczne zarówno fok na stałe przebywających w helskim fokarium jak i osobników poddawanych czasowej rehabilitacji. Dzięki nowej aparaturze oraz regularnym badaniom możliwe będzie wczesne wykrywanie patologii w budowie i funkcjonowaniu organów wewnętrznych. Pomoże to w skuteczniejszym leczeniu tych zwierząt oraz znacząco przyczyni się do wzbogacenia weterynaryjnej wiedzy.


Tekst: Mikołaj Zybała
Foto: Paweł Bloch

 

 

<<< POWRÓT