Morski medal

Kierujący Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dr hab. Krzysztof E. Skóra otrzymał medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - „Za wybitne zasługi dla Gdyni".

Laureat w Gdyni się urodził. Tu skończył szkołę podstawową, egzamin maturalny zdał w gdyńskiej „trójce”, w tymże mieście zdobył na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego dyplom biologa - oceanografa. Specjalizuje się w biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej. Tworzy i realizuje liczne projekty mające na celu rewitalizację i ochronę siedlisk bałtyckiej flory i fauny, a szczególnie tej jej części, która zasiedla Zatokę Gdańską i Pucką - morski ekosystem łączący Gdynię z Helem - miasto gdzie obecnie pracuje i mieszka.

Miastem z morza jest Gdynia. Za zasługi na rzecz ratowania jego przyrody - źródła pierwotnego życia i gdyńskiego dobrobytu oraz za propagowanie pro-przyrodniczej morskości wśród Polaków ten niezwykle morski medal trafił w ręce ekologa.

 

<<< POWRÓT