Jantarowy morświn

Młody morświn popełnił błąd. W czasie polowania na śledzie wpadł w stawne sieci skrzelowe rybaków łowiących na Zatoce Gdańskiej u brzegów Mierzei Wiślanej. Silnie zaczepiony o dolną jej linkę nie mógł wydostać się na powierzchnię. Utonął. Stało się to bardzo blisko brzegu,  bo zaledwie 300 metrów od przystani w Jantarze. Z relacji rybaków dowiadujemy się, że przyłów [1] mógł nastąpić w dniach pomiędzy 17 a 20 lutego, gdyż w tym okresie wystawione sieci pozostawały w wodzie. Ciało zwierzęcia (samiec, o masie 31 kg i 114 cm długości całkowitej) dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Pyry - szypra łodzi JAN-17 zostało przekazane naukowcom Stacji Morskiej IOUG w Helu.

Morświny bałtyckie są bliskie wyginięcia (IUCN). Z tego powodu coraz więcej instytucji i organizacji  podejmuje programy oraz projekty zmierzające do ich uratowania. Idea ratowania i ochrony tych najmniejszych na świecie waleni zyskuje coraz większe społeczne wsparcie.

Stacja Morska IO UG w Helu, które bada te zwierzęta i ich zagrożenia od ponad 20 lat, jest obecnie w trakcie realizacji dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu ochrony morświnów przed przyłowem na Zatoce Puckiej (projekt). Celem jego jest znalezienie sposobu zabezpieczającego tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne przed przypadkami zaplątywania się tych zwierząt w używane tu tradycyjnie sieci skrzelowe.

Jednocześnie, w dniach 23-25 lutego 2009r.  fińskie Turku na miejsce swojego spotkania wyznaczyli specjaliści z krajów nadbałtyckich, których zadaniem będzie przygotowanie do wdrożenia „Planu odtworzenia bałtyckiej populacji morświnów - ASCOBANS” zwanego także „Planem Jastarnia” (od miejsca, gdzie sfinalizowano treść jego założeń  (plan).

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to od przyszłego miesiąca morświny i foki uzyskają dodatkową pomoc. W Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych finalizowane są obecnie ustalenia dotyczące zakresu i finansowania z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projektu: „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce. Role głównego realizatora będzie pełnił WWF Polska. Strukturalnymi partnerami projektu będą: Stacja Morska IO UG i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

KES

Jantar 21.02.2009r.

 

     

     

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie.

 


   

[1]  przyłów - połów przypadkowy, przypadkowe złowienie w sieci organizmu, który nie był zamierzonym celem połowu. Zjawisko to dotyka także gatunków chronionych, zagrożonych wyginięciem. Są nimi m.in. żyjące w Morzu Bałtyckim morświny, bliscy krewniacy delfinów, dla których przyłów jest główną przyczyną śmiertelności. Używane powszechnie nylonowe, stawne sieci skrzelowe stanowią dla nich poważne zagrożenie. Morświny posługują się echolokacją, czyli wysyłają fale dźwiękowe, które, odbijając się od przedmiotów w ich otoczeniu, dostarczają im niezbędnych informacji o odległości obiektów i ich cechach. Echo odbite od sieci wykonanej z cienkiej nylonowej przędzy jest zbyt słabe, dlatego te małe walenie nie rozpoznają przeszkody i wpadają w nią. Taka podwodna przeszkoda jest dla nich niemal niezauważalną i trudną do ominięcia pułapką, w której giną z braku dostępu do powietrza.

<<< POWRÓT DO EKOPATROLU

<<< POWRÓT DO ARCHIWUM