Foki na sekcyjnym stole

Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu wybrali (w dniach 8 - 10 września 2009r.) na swoje warsztaty bałtyccy specjaliści zajmujący się zdrowiem fok.

Na specjalnych warsztatach zorganizowanych pod egidą Komisji Helsińskiej (HELCOM) dokonali przeglądu wiedzy na temat stanu zdrowia bałtyckich fok, przedyskutowali sposób poboru prób i badań, wykonywania i udostępniania dokumentacji.

Dyskusja na sali obrad.

Spotkaniu przewodniczyła pani dr Britt - Marie Bäcklin z Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie odpowiedzialna, w tym zakresie tematycznym w Grupie Eksperckiej ds. fok HELCOM-u, za koordynację badań oraz upowszechnianie osiągniętych rezultatów.

Sekcja zwłok foki znalezionej na Cyplu Helskim. Po prawej dr Britt - Marie Bäcklin.

Jeden z dni spotkania poświęcono wspólnej analizie martwych fok, których ciała znaleziono na brzegu lub dostarczone zostały przez rybaków.  W sposób praktyczny starano się  ustalić odpowiednie standardy procedury postępowania analitycznego w czasie sekcji tych zwierząt.

W spotkaniu prócz specjalistów z polskich uczelni uczestniczyli także przedstawiciele z Danii, Finlandii, Litwy, Niemiec i Szwecji.  Przyglądającymi się i pomagającymi w pracy specjalistom byli studenci odbywający w SMIOUG swoje praktyki zawodowe.

Samiec foki szarej o imieniu Bubas. Foto: Anna Roos.

Opisane wyżej działanie to rezultat przyjętego w 2006 roku przez HELCOM nowego  zalecenia dot. ochrony bałtyckich fok nr 27-28/2 [1] oraz zapisów Bałtyckiego Planu Działania [2] podpisanego przez Ministrów Środowiska państw nadbałtyckich oraz Komisarza Unii Europejskiej ds. środowiska w listopadzie 2007 roku w Krakowie.

Więcej o ocenie stanu zdrowia fok szarych w Bałtyku (w j.angielskim) można przeczytać w: Health assessment in the Baltic grey seal (Halichoerus grypus) autorstwa  Britt-Marie Bäcklin, Mervi Kunnasranta i Marja Isomursu.

Tekst: Krzysztof E. Skóra
Foto: Paweł Bloch


[1] http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec27-28_2/

[2] http://www.bsap.pl/bsap.html i http://www.helcom.fi/BSAP/en_GB/intro/ 

<<< POWRÓT