Międzynarodowa Letnia Szkoła Biologii Morza

Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii UG we współpracy z Nederlands Institiute of Ecology (NIOO)  jest organizatorem Letniej Szkoły Biologii Morza - Marine Biology Summer School (MBSS), która corocznie, począwszy od 2003 roku, odbywa się w Stacji Morskiej IO UG w Helu.

Dziesięciodniowy program kursu (10-20.VII.2009) obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem ekosystemów morskich i przybrzeżnych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji pierwotnej, ekotoksykologii oraz fizjologii, genetyki i różnorodności biologicznej zespołów bentosowych. Wykłady i seminaria połączone są z ćwiczeniami laboratoryjnymi oraz zajęciami terenowymi na Zatoce Gdańskiej podczas rejsów naukowych na pokładzie kutra hydrograficznego IO UG k/h „Oceanograf II”. Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów i młodych pracowników nauki z krajów europejskich, zwłaszcza będących członkami Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i zaproszonych wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują 6 punktów kredytowych do programu studiów zgodnie z Europejskim System Transferu Punktów (ECTS). Szkoła wpisana jest w obszar działań edukacyjnych realizowanych przez Centrum Doskonałości UE Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research (BALTDER) oraz Sieć Doskonałości UE MARine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF).

Profesorowie Herman Humel (Nederlands Institiute of Ecology), 
Krzysztof Skóra i Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG) 
wraz z p.o. Burmistrza Helu Jarosławem Pałkowskim 
witają uczestników kursu

Słuchacze Letniej Szkoły Biologii Morza 2009

W tym roku szkoła letnia po raz pierwszy została włączona do programu studiów dla studentów ERASMUS MUNDUS Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC). Studia realizowane są przez konsorcjum uniwersytetów europejskich, w skład którego wchodzą: Uniwersytet w Ghent (Belgia),  Uniwersytet w Bremen (Niemcy),  Uniwersytet w Algarve (Portugalia),  Uniwersytet Pierre et Marie Curie - Paryż VI (Francja),  Uniwersytet w Oviedo (Hiszpania) Uniwersytet w Klaipèda (Litwa).

Tegoroczna edycja szkoły zgromadzi 33 uczestników z Albanii, Australii, Bangladeszu, Belgii, Brazylii, Chin, Chorwacji, Etiopii, Filipin, Francji, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Iranu, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Salwadoru, Sri Lanki, a także z Ukrainy.  Zajęcia prowadzone są przez ośmiu nauczycieli z Polski i Holandii.

Oprac. Justyna Miąc

Należy dodać, że pierwsze kursy biologii morza odbywały się w Helu już w latach międzywojennych XX wieku. Ich uczestnikami byli polscy studenci z m.in. z Krakowa, Warszawy, Poznania, Wilna i Lwowa. Organizował je ówczesny kierownik Morskiego Laboratorium Rybackiego - dr Kazimierz Demel.

Rok 1929. Doktor Kazimierz Demel i profesor Michał Bogucki 
ze studentami kursu biologii morza w pomieszczeniach 
Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu

Kazimierz Demel ze studentami helskiego kursu biologii morza 
w drodze na zajęcia terenowe

Kontynuacją jego dydaktycznych działań jest działalność Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, który regularnie od 1977 roku lokuje w swojej placówce terenowej w Helu ćwiczenia i praktyki dla studentów kierunku oceanografii.

Pierwsi studenci oceanografii UG na zajęciach w helskiej placówce (rok 1977). 
Czwarty od lewej ówczesny Dyrektor IOUG, docent Leonard Bohdziewicz

Sala dydaktyczna w latach 70 i początku 80 była zorganizowana 
w pomieszczeniu pakowalni byłej wędzarni PPiUR KOGA

Po wybudowaniu w 1992 roku nowego budynku i bazy noclegowej z dydaktycznej infrastruktury Stacji Morskiej IOUG korzystają też inne polskie i zagraniczne uczelnie. Przybywa też studentów na kierunku oceanografii.

Działalność dydaktyczna stale jest rozwijana. Możliwości lepszego i nowoczesnego kształcenia ma zapewnić projekt rozbudowy helskiej placówki zwany pod nazwą „Błękitna Wioska” oraz budowa nowego statku badawczego Instytutu Oceanografii. 

 

 

 

Zdjęcia z badań ichtiofauny na ćwiczeniach terenowych studentów 
III roku oceanografii UG - rok 2006 (foto: K.Hasiuk)

Oprac. K.E. Skóra
13.07.2009 r.

<<< POWRÓT