Radni w Stacji

W dniu 29 stycznia 2008r. odbyło się w Stacji Morskiej IO UG spotkanie przedstawicieli Rady Miasta Helu m.in. w sprawie realizacji projektu pn. „Park Wydmowy”. Było to już trzecie z kolei spotkanie o podobnym charakterze. Poprzednie odbyły się: 29 marca 2007r. i 7 stycznia 2008r., o czym informowaliśmy już Państwa za pośrednictwem „Helskiej Blizy” (nr 4(234)/2007 oraz nr 1(242)/2008).

Na zebraniu poinformowano o stanie i zakresie planowanych prac.
Dużą część czasu wypełniły także pytania radnych dotyczące konieczności rozbudowy i modernizacji fokarium oraz innych obiektów Stacji Morskiej. Była to zatem doskonała okazja, aby z „pierwszej ręki” i wiarygodnego źródła, dowiedzieć się o obecnych i przyszłych zamierzeniach tej helskiej placówki.

Radni skorzystali także z okazji, aby podpytać o plany tworzenia morświnarium. Wyjaśniono m.in. kwestię i okoliczności polityczne, powodujące przesunięcie w czasie rozpatrzenia decyzji marszałka województwa pomorskiego o  powstaniu tego ośrodka na rok 2013. Pytano też o bałtyckie zasoby dorsza i  szprota oraz sposoby ich obecnej eksploatacji,  o zasadność budowy przekopu Mierzei Wiślanej i wpływ tej inwestycji na rybostan, zasoby węgorza, o zarybienia i wreszcie o stan zasobów i status prawny bałtyckich morświnów.

Jak pokazuje różnorodność poruszanych tematów, radni, dowiadując się o postępie w pracach nad tworzeniem Parku Wydmowego, uzyskali informacje o wielu innych nurtujących ich problemach.

Tekst: Tatiana Mikiciuk

Foto: Marcin Gawdzik

<<< POWRÓT