Morski Człowiek Roku 2007 Polskiej Ekologii

Corocznie, od roku 2000 Fundacja Nasza Ziemia ogłasza konkurs na "Człowiek Roku Polskiej Ekologii". W roku obecnym patronami jego byli: Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Prezes WFOŚiGW w Warszawie oraz  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Celem konkursu "Człowiek Roku Polskiej Ekologii" jest promocja osób i popularyzacja działań szczególnie ważnych dla ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce oraz prezentacja autorytetów w tej dziedzinie.

W dniu 17 kwietnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu "Człowiek Roku 2007 Polskiej Ekologii", ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2008. Kapituła w składzie:, Jacek Bożek – laureat konkursu „Człowiek Roku 2001”, Przemysław Czajkowski – laureat konkursu „Człowiek Roku 2006”, Wojciech Gąsienica-Byrcyn – laureat konkursu „Człowiek Roku 2000”, Piotr Gliński – socjolog, PAN, Grażyna Hodun – koordynator obchodów Dnia Ziemi 2007, Anna Kalinowska – laureatka konkursu „Człowiek Roku 2002”, Andrzej Kassenberg – laureat konkursu „Człowiek Roku 2005”, Sławomir Kuczmierowski – sekretarz, Mira Stanisławska - Meysztowicz – laureatka konkursu „Człowiek Roku 2004” zapoznała się ze zgłoszeniami i postanowiła przyznać tytuł "Człowieka Roku 2007 Polskiej Ekologii" dla prof. UG, dr hab. Krzysztofa Skóry. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się na konferencji prasowej Dnia Ziemi 2008 r. w dniu 23 kwietnia 2008 r. w Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Uzasadnienie: Wiodący temat Dnia Ziemi 2008 to zapobieganie zmianom klimatu, a nikt nie wspomina, jak ważny dla pochłaniania dwutlenku węgla jest dobry stan mórz, a także jak groźne zjawiska wynikające z niefrasobliwej działalności człowieka obserwuje się w Bałtyku. Tak wygląda, jakby większość ekologów wojujących o środowisko i przyrodę zatrzymała się na lądzie, a przyrodnicza mapa Polski kończyła się na konturze brzegów! Bałtyk jako niezwykle cenny obszar przyrodniczy wciąż nie może zaistnieć w świadomości Polaków. W tej sytuacji, jak głos wołającego na puszczy, (nawet nie ma określenia: głos wołającego na morzu) - brzmi przesłanie prof. Krzysztofa Skóry ze Stacji Morskiej UG na Helu: „ ... polska przyroda nie kończy się na brzegu !”. Żywy świat Bałtyku rzeczywiście wymaga gwałtownej pomocy.

* * *

Krzysztof Skóra jest nie tylko "słownym", ale i czynnym ambasadorem Bałtyku. To dzięki jego energii i ogromnemu samozaparciu powstał polski projekt restytucji i ochrony bałtyckich ssaków oraz fokarium. To niezwykłe, jedyne w Polsce hodowlano-edukacyjne przedsięwzięcie przyciąga dziesiątki tysięcy zwiedzających i pokazuje im, że badania służące ochronie fauny Bałtyku mogą być też atrakcją turystyczną, a czas nad morzem można spędzać nie tylko wylegując się na plaży. Niezwykłe są też akcje profesora Krzysztofa Skóry, wciągające do działań na rzecz ochrony fauny Bałtyku ważne grupy zawodowe -  marynarzy czy rybaków. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu można gromadzić informacje dotyczące występowania morświnów i fok.

W działaniach na rzecz Bałtyku  Krzysztof Skóra  nie ma wielu sojuszników, jako że mało kto zabiera na ten temat głos, bo polskie organizacje ekologiczne często morza nie dostrzegają tak jak i faktu, że bardzo nam brakuje morskich rezerwatów jak i lepiej wyznaczonych obszarów Natury 2000. Wiele problemów z ochroną morskiej przyrody pojawiło się ostatnio także na samym Helu.

W tej sytuacji działania edukacyjne, inwestycyjne i badawcze na rzecz ochrony przyrody Bałtyku prowadzone z taką determinacją przez Krzysztofa Skórę wymagają ogólnopolskiego wsparcia. Bardzo dobrym, nagłośnionym przez media sygnałem może być przyznanie mu tytułu Człowieka Roku 2007. Uhonorowaliśmy onegdaj walkę o Tatry – teraz kolei na Bałtyk!

Anna Kalinowska

 

Więcej o przebiegu Dnia Ziemi i Konkursie tu: 

www.dzienziemi.org.pl/2008/

www.lp.gov.pl/Members/puls/przed-centralnymi-obchodami-dnia-ziemi

www.mmtrojmiasto.pl/1631/2008/4/23/naukowiec-z-ug-czlowiekiem-roku-polskiej-ekologii

<<< POWRÓT