Martwy delfin w Mechelinkach

W dniu 17 sierpnia 2008 roku Stacja Morska IO UG w Helu otrzymała informację o znalezieniu na brzegu zwłok morświna. Ciało zostało wyrzucone na plażę w Mechelinkach. Zewnętrzne oględziny pozwoliły na stwierdzenie, że nie jest to morświn, a obcy Morzu Bałtyckiemu osobnik z rodziny delfinów. Niestety zły stan zwłok nie pozwolił na identyfikację gatunku. Będzie to możliwe dopiero po wypreparowaniu jego szkieletu. Ostatnią wizytę grupy delfinów zwyczajnych na Zatoce Gdańskiej odnotowaliśmy w sierpniu ubiegłego roku (kliknij). Wizyty delfinów, które zamieszkują głównie otwarte wody oceaniczne, są bardzo rzadkie w Bałtyku.

Iwona Kuklik, Marcin Gawdzik
Foto: Mikołaj Zybała
18.08.2008r.

 

Martwy delfin w Mechelinkach

<<< POWRÓT DO EKOPATROLU

<<< POWRÓT DO ARCHIWUM