Billboard w ochronie natury

Do odwiedzania Półwyspu Helskiego nikogo już nie trzeba zachęcać. W ostatnich latach stał się on jednym z popularniejszych miejsc turystycznych w Polsce. Szkoda tylko, że większość osób przyjeżdża na półwysep w lipcu i sierpniu. W miesiącach letnich tłok jest wszędzie: na plażach, na campingach, w restauracjach i na jedynej drodze prowadzącej przez półwysep, gdzie obserwuje się niekończący się sznur samochodów. Niezbyt dobrze wypoczywa się w takich warunkach, a najgorsze, że cierpi na tym również przyroda i następuje przyspieszona degradacja środowiska. Powierzchni półwyspu nie da się powiększyć, ale można zmienić termin urlopu. Nie wszyscy przecież mają dzieci w wieku szkolnym, nie wszyscy muszą brać urlop w lipcu lub sierpniu.

Półwysep Helski i Zatoka Pucka są piękne o każdej porze roku, a walory przyrodnicze tego rejonu zostały potwierdzone poprzez włączenie go do systemu ochrony NATURA 2000. Fakt ten jest niezwykle mało znany wśród społeczeństwa oraz mało doceniany przez zarządzających przestrzenią tego obszaru i jego przyrodniczymi zasobami Nie docenia się skutków gigantycznej, letniej antropopresji na lokalne walory. Tylko nieliczni wiedzą, że rozpoczyna się praktyczne wdrażanie nowego, unijnego prawa ochrony przyrody, a rola informacji i edukacji w tym procesie jest uznawana za kluczową.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” wspólnie ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego podjęło trud zwrócenia uwagi społeczeństwa, zarówno turystów jak i mieszkańców, na fakt, że Półwysep Helski i Zatoka Pucka jest obszarem chronionym NATURA 2000 o szczególnych, naturalnych walorach. Żeby skutecznie zapobiec degradacji tego miejsca i jednocześnie móc je nadal trwale rozwijać cywilizacyjnie, należy podjąć próbę zmniejszenia antropopresji w okresie lata.

W tym celu została podjęta specjalna akcja informacyjna z wykorzystaniem tak popularnych obecnie nośników wielkoformatowych - plakatów reklamowych. Nie chcieliśmy zwiększać ich liczby, bo i tak występują w nadmiarze, bardzo często zasłaniając najładniejsze fragmenty krajobrazu, ale wykorzystaliśmy część istniejących nośników. Wynajęliśmy na terenie Półwyspu Helskiego, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 12 tablic o wymiarach 2,52m x 1,19m oraz 6 nośników o wymiarach 5,04m x 2,38m. Już na początku czerwca na mniejszych nośnikach zostały umieszczone plakaty przypominające mieszkańcom oraz wszystkim przyjezdnym, że są na terenie NATURA 2000, który należy umiejętnie użytkować. Takie plakaty spotkamy w Chałupach (1szt), w Kuźnicy (2szt), w Jastarni (2szt), w Juracie (2szt) i w Helu (6szt). Będą nam przypominały o konieczności ochrony przyrody półwyspu i zatoki do końca sierpnia br. W lipcu w Kuźnicy zostanie umieszczony nasz plakat na dużym nośniku, a w sierpniu pojawią się następne w Chałupach, Jastarni, we Władysławowie i dwa w Helu.

Ten sezon traktujemy jako testowy dla naszej akcji. Z uwagi na mnogość treści informacyjno- edukacyjnych, jakie tą drogą można i należy społeczeństwu przekazać, planujemy kontynuacje projektu w kolejnych sezonach, przy jednoczesnej zmianie projektu graficznego billboardów i ich treści.

Równocześnie z rozpoczęciem kampanii na bilboardach zaprojektowano i wydano ulotkę zachęcającą do odwiedzin Półwyspu Helskiego poza właściwym sezonem letnim (lipiec sierpień). KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ.

Anna Żuchowska

 

<<< POWRÓT DO ARTYKUŁU

<<< POWRÓT DO ARCHIWUM