Szwedzkie przygotowania do inwazji...

Szybkość i przyrodnicze konsekwencje jakie wywołuje w Bałtyku rozprzestrzenianie się obcego gatunku ponto-kaspijskiej ryby, zwanego potocznie babką byczą, wzbudzają niepokój szwedzkich ekologów. Uważając, że nie dość wiedzy na ten temat, postanowili aktywnie włączyć się w badania nad biologią i ekologią tego gatunku w naszym morzu. W oparciu o umowę o współpracy pomiędzy helską placówką a Instytutem Badań Strefy Przybrzeżnej w Orgerund, szwedzki ichtiolog Gustaf Almqvist realizował cykl badań na wodach Zatoki Puckiej. Zakończone w 2007 roku prace znalazły swój finał w postaci obronionego, w dniu 25 kwietnia 2008r., na Uniwersytecie Sztokholmskim doktoratu pt.

“Round goby Neogobius melanostomus in the Baltic sea - Invasion Biology in practice”

   

Niniejszym Stacja Morska UG pragnie serdecznie podziękować wszystkim rybakom znad Zatoki Puckiej, którzy pomagali w połowach ryb będących przedmiotem powyższych  badań.

<<< POWRÓT