POLEKO

Po raz kolejny w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO. W ciągu czterech dni targów (20 - 23.11.2007r.) spotkało się w jednym miejscu kilka tysięcy fachowców - osób związanych zawodowo z ochroną środowiska oraz gospodarką komunalną. Wystawcy prezentowali, ale także, tak jak pozostali zwiedzający, poznawali najnowsze rozwiązania i osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Mieli również możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Targi POLEKO były miejscem spotkania wielu osób

związanych zawodowo z ochroną środowiska i gospodarką komunalną

Program POLEKO był bardzo bogaty, nie sposób było dokładnie zapoznać się z ofertami ponad 1000 wystawców, którzy reprezentowali firmy z ponad 20 krajów. W kilku pawilonach o łącznej powierzchni około 17.000 m2 swoje stoiska miały m.in.: parki krajobrazowe i narodowe, Polski Klub Ekologiczny, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oczyszczalnie ścieków, Lasy Państwowe, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Departament Infrastruktury i Środowiska w Ministerstwie Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne Centra Edukacji Ekologicznej, adekwatne wydziały urzędów miejskich i gminnych, Państwowy Instytut Geologiczny i wiele innych.

W ramach targów odbyła się także szeroko pojęta prezentacja dorobku nauki polskiej na rzecz ochrony środowiska pn. „Nauka dla Środowiska”. Pawilony, w których ulokowane były stoiska zostały podzielone na grupy tematyczne: Odpady i Gleba, Salon Recyklingu, Energia, Powietrze, Woda i Ścieki, Hałas i Wibracje oraz wiele innych. 

Widok na stoiska w części edukacyjnej

W osobnym pawilonie zorganizowano część stricte edukacyjną - Eko Media Forum, imprezę ekologiczną o zasięgu ogólnopolskim i charakterze edukacyjnym. Forum to jest skierowane do wszystkich osób, które są zainteresowane edukacją ekologiczną. Uczestniczyli w nim zatem lokalni edukatorzy pro-ekologiczni, nauczyciele biologii, geografii i przyrody, dzieci, młodzież szkolna oraz studenci, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W ramach Eko Media Forum na targach POLEKO zaistniała również Stacja Morska UG
w Helu. Stało się to pośrednio dzięki obecności w Poznaniu stanowiska wystawowego Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Na tymże stoisku wszyscy zwiedzający mogli zaopatrzyć się w ulotki zawierające informacje na temat projektów helskiej placówki.

Stoisko Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla nauczycieli dotyczące aktywnych metod edukacji przyrodniczej. Na poszczególnych stoiskach mogli się oni zaopatrzyć w różnego rodzaju materiały informacyjne, w tym kolorowanki i  komiksy, które w bardzo przystępny, nawet dla najmłodszych, sposób obrazowały problemy ochrony przyrody.

Na targach można było spotkać nie tylko wystawców oraz osoby na co dzień zajmujące się problemami ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, lecz także dzieci i młodzież szkolną. Najmłodsi zwiedzający mogli wziąć udział w pokazach mody pro-ekologicznej, przeglądzie filmów przyrodniczych oraz przedstawień teatralnych, ale też zachęcali oni innych do segregacji odpadów poprzez dynamiczny happening pt. „Zapraszamy do zabawy w ekologię”. Na wąskich uliczkach pomiędzy stoiskami można było spotkać dzieci rozdające karteczki z wypisanymi na nich hasłami: „Nawet małe dzieci segregują śmieci”, „Śmieci mniej - ziemi lżej”, „Zdrowa gleba matka naszego chleba”, „Wprowadzamy nową modę, od dziś dbamy o przyrodę” i wiele, wiele innych.

Stoiska na Eko Media Forum cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży

Uczestnictwo w MTE POLEKO było okazją do zdobycia nowych doświadczeń oraz przyjrzenia się z bliska organizacji stoisk i ekspozycji. Pomoże to w owocnym udziale Stacji Morskiej UG w ich przyszłorocznej edycji.

Tekst i zdjęcia: Monika Konkel

26.11.2007r.

<<< POWRÓT